Thursday, Jul 25th

Last update08:00:00 PM GMT

You are here: НОВИНИ Новини ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО – алтернатива за младежите

ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО – алтернатива за младежите

E-mail Print PDF

dobrovolci_01

Младите хора все повече търсят неконвенционални възможности за натрупване на опит след завършване на образованието си. Като голям и модерен град Варна не остава назад в тенденцията да наложи доброволчеството като алтернатива за придобиване на опит, умения и компетенции.


Най-често обявите за работа изглеждат така:
Кандидатът е необходимо да има стаж и да притежава умения и компетенции свързани с:
-         комуникация на чужд език
-         презентационни умения
-         умения за работа в екип
-         толерантност
-         комуникативни умения за работа с хора от различен произход
-         работа в междукултурна среда
и т.н.

Много рядко младежите придобиват тези умения по време на образованието си. Точно тук е ролята на европейска доброволческа служба и неправителствените организации – в частност Сдружение ЗА ТЕБСдружението работи по два доброволчески проекта в партньорство с различни организации: Икономически университет Варна, Сдужение „Паисий Хилендарски”, Културен център „Лекти”, Фондация „Златната Рибка”, Алианс Франсез и Фондация „ЕС-О-ЕС Семейства в риск”.

„Доброволчество във Варна” и „Варна – град на доброволци” са проекти, подкрепени по програма Еразъм + на Европейския съюз. Двата проекта бяха осъществени в периода 2014-2015, като работиха в международен обмен с организации от Германия, Франция, Испания, Португалия, Полша, Латвия, Хърватия и България.

dobrovolci_02Чрез предвидените в проектите дейности участниците повишиха осведомеността и разбирането си за различни култури, като натрупаха опит и повишиха своите умения и компетенции, така че персонално да отговорят на съвременните изисквания на работодателите в национален и европейски аспект.

Младите доброволци се включиха в дейности за свободното време на хора в неравностойно положение и риск; образователни и интеграционни дейности; артистични занимания за свободното време и помощ в училищната подготовка на деца и младежи; дейности за популяризиране на младежката мобилност и в частност мобилности по програма Еразъм +, както и консултиране на младежи за включване в такива; организиране на събития, подготовка на рекламни материали и популяризиране на дейностите на организациите. Основните методи на работа са придобиване на умения чрез работа в екип, обучение по двойки, участие в неформални тренинзи, учене чрез правене.

„Чрез тези проекти доброволците придобиха много нови знания и умения и се стимулира тяхното лично и професионално развитие, като формирахме у тях чувство за антидискриминация, толерантност и разбиране на другите. Благодарение на „Доброволчество във Варна” и „Варна – град на доброволци”” увеличихме броя на доброволците в града и промотирахме доброволчеството на територията му.” – сподели председателят на Сдружение ЗА ТЕБ и координатор на проектите – г-жа Елина Райнова