Tuesday, Jun 25th

Last update08:00:00 PM GMT

You are here: ОБЛАСТИ РАЗГРАД

ОБЛАСТ - РАЗГРАД

Цар Калоян - обща информация

E-mail Print PDF

 

Община Цар Калоян е разпо-ложена в Североизточна България, част от област Разград.

Read more...

Кубрат - обща информация

E-mail Print PDF

Община Кубрат е разположена в североизточна България и граничи с общините Тутракан,

Read more...

Самуил - обща информация

E-mail Print PDF

Община Самуил се намира в Североизточна България, в област Разград. Разположена е в Лудогорското плато

Read more...

Лозница - обща информация

E-mail Print PDF

Община Лозница е разположена в Североизточна България, в Дунавската хълмиста равнина.

Read more...

Исперих - обща информация

E-mail Print PDF

Община Исперих е разположена в Лудогорието, което е част от Дунавската равнина.

Read more...

Завет - обща информация

E-mail Print PDF

Община Завет е разположена в централната платовидна част на Лудогорието.

Read more...

Разград - обща информация

E-mail Print PDF

Разположен по двете страни на река Бели Лом, Разград е град с почти 20-вековна история.

Read more...