Thursday, Apr 25th

Last update08:00:00 PM GMT

You are here: КУЛТУРА Културен афиш Други VI ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ

VI ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ

E-mail Print PDF

22-23 април 2017 г.

„КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.
ПАМЕТ ЗА РОДА И ПРОИЗХОДА”
 

ПРОГРАМА
Арт салон на радио Варна 


22 април (събота)
10,00 ч. Откриване

10,15 ч. „Некрополите – цивилизационно наслед-
ство на балканския неолит в световната
културна съкровищница” – Тодор Димов
(Добрич) и Светлозар Попов (Варна)
10,45 ч. „Загадъчните Хамангианци” – Светлозар
Попов (Варна)

11,15 ч. „Паметта за Св. Климент Охридски и из-
меренията на неговото дело” – д-р Весела
Трайкова (Институт за исторически изслед-
вания, БАН)

11,45 ч. „Драмата на ранната църква” – Петко
Атанасов („Булга Медия“, София)

12,15 ч. „Скритото за историята на България в
светлината на древните летописи „Джагфар
тарих” и „Нариман тарих” – Алексан-
дър Стойчев (Пловдив)

12,45 ч. „Богомилството през погледа на истори-
ческите извори” – Петко Добрев (Силистра)

13,15 – 14,00 ч. Почивка

14,00 ч. „Кукерският обичай в с. Аспарухово, Вар-
ненско” – ученици от Работилница „Кул-
турните съкровища в Аспарухово”, НГХНИ
„К. Преславски” (Варна), с ръководител
Елеонора Николова

14,30 ч. „Българските шевици – произход и зна-
чение” – Славян Стоянов и Дима Тодорова
(Варна)

15,00 ч. „Родът Обретенови от Русе” – д-р Весе-
лина Антонова, гл. специалист в Държавен
архив – Русе

15,30 ч. Обсъждания по докладите

17,00 ч. Представяне на книгата „Ранното хрис-
тиянство, Юстиниян и Юстинияна Прима”
от д-р Весела Трайкова. Водещ – Петко
Атанасов.

18,00 ч. Закриване на първия ден от конференцията.

23 април (неделя)

10,00 ч. „Етнология на Северното Черноморие” –
д-р Росен Гацин (СУ „Кл. Охридски”)

10,30 ч. „130 години от рождението на големия
български скулптор – варненецът Кирил
Шиваров” – Румяна Иванова (Варна)

11,00 ч. Представяне на книгата „Къщите гово-
рят” от Мариана Мелнишка и Александър
Геров. Водещ – Християн Облаков

12,00 ч. Дискусия на тема „Проучване, опазване
и популяризиране на културно-историче-
ското наследство – фактор за образовател-
ното и духовно развитие на българите“

13,00 ч. „Родът на Апостола” – документален филм
на БНТ, посветен на 180-годишнината от
рождението на Васил Левски. Режисьор Ве-
села Смилец

14,00 ч. Закриване на Пролетните дискусии