Thursday, Apr 25th

Last update08:00:00 PM GMT

You are here: ОБЛАСТИ РУСЕ Две могили

Две могили

Две могили - обща информация

E-mail Print PDF

Община Две могили е разположена на 345 кв.км.площ в източната част на Дунавската хълмиста равнина.

Read more...